Archives

Demokratija

Autor: Randall G. Holcombe Demokratija se odnosi na onaj oblik vlasti u kojem narod, bilo direktno ili češće preko svojih predstavnika, određuje zakonski okvir. U 20. stoljeću, u vrijeme duboke ideološke podjele između autoritarne diktature i kapitalističke demokratije, demokratija je često bila povezana sa slobodom i poštovanjem pojedinca.  Iako postoji povezanost između slobode i demokratije, […]

Read More