Archives

Sowell, Thomas

Autor: Chris Sciabarra Thomas Sowell je ekonomist, društveni teoretičar i autor. U doba u kojem mnoge crnačke vođe tvrde da rasni identitet određuje političku ideologiju, Thomas Sowell nas je izazvao da preispitamo mnoge široko prihvaćene pretpostavke o identitetu i ideologiji. Na taj način njegovi spisi nude vrijedan uvid u podjele koje polariziraju našu političku kulturu. […]

Read More

Rothbard, Murray

Autor: Brian Doherty Murray Rothbard, liberterski ekonomista, politički filozof, istoričar i aktivista, tokom svog života težio je da stvori sistematski pristup slobodi koji pokriva sve discipline humanističkih nauka. Bio je od centralnog značaja za američki libertarijanski pokret zbog njegovog pisanja i učenja, kao i zbog ličnog kontakta sa mladim libertarijancima. Mnogi mladi libertarijanski pisci i […]

Read More

Orwell, George

Autor: David Ramsay Steele George Orwell bio je britanski romanopisac, esejist i društveni analitičar. Njegovi spisi, posebno Životinjska farma i 1984., imali su učinak borbe protiv socijalizma, ali on je bio predan socijalist koji nikada nije eksplicitno propitivao socijalizam u godinama neposredno prije svoje smrti u relativno mladoj dobi. Od sredine tridesetih godina prošlog stoljeća, […]

Read More

Menger, Carl

Autor: Lawrence H. White Carl Menger bio je profesor ekonomije na Sveučilištu u Beču i osnivač Austrijske škole ekonomske misli. Među ekonomistima, on se svrstava kao najveći doprinositelj teorije spontanog poretka 19. stoljeća – društveno-znanstvena tradicija koja podupire slobodarski stav da slobodno društvo može stvoriti korisne i sofisticirane institucije bez uključivanja države. Mengerov vrlo originalan […]

Read More

Kant, Immanuel

Autor: Ralf Bader Immanuel Kant se općenito smatra jednim od najvažnijih filozofa svih vremena. Njegova se filozofija često opisuje kao vrhunac prosvjetiteljstva, pružajući sintezu racionalizma i empirizma.Njegov rad je vrlo sustavan, obuhvaća većinu područja filozofije. Kantove teorije su imale i nastavljaju imati ogroman utjecaj na mnoga područja filozofije. On se općenito smatra klasičnim liberalom i […]

Read More

Hazlitt, Henry

Autor:  Bettina Greaves Henry Hazlitt, novinar, pisac i ekonomist, rođen je u Philadelphiji. Otac mu je umro ubrzo nakon rođenja, a pohađao je školu za siromašne dječake bez oca. Njegova se majka ponovno udala, a obitelj se preselila u Brooklyn, New York. Kad je završio srednju školu, Hazlittova ambicija bila je otići na Harvard i […]

Read More

Hayek, F.A.

Autor: Ronald Hamowy Friedrich August von Hayek jedan je od najuglednijih ekonomista i društvenih teoretičara slobodnog tržišta u poslijeratnom periodu. Rođen je u Beču 1899. godine, a svoj studij na Univerzitetu u Beču započeo je odmah nakon završetka Prvog svjetskog rata. 1921. godine doktorirao je u oblasti pravnih nauka, a nedugo nakon toga, 1923. godini […]

Read More

Friedman, Milton

Autor: Aaron Steelman Milton Friedman je bio američki ekonomist i vodeći predstavnik Čikaške škole ekonomije tokom posljednje polovine 20. vijeka. Friedman je dobio Nobelovu nagradu 1976. godine, dao kolosalan doprinos u nekoliko grana ekonomske teorije, istovremeno pišući i govoreći o pitanjima javne politike iz perspektive slobodnog tržišta. Njegova kombinacija tehničke oštroumnosti i političkog lobiranja učinila […]

Read More

Schumpeter, Joseph

Autor: Thomas M. Humphrey Joseph Schumpeter predstavlja jednog od velikana ekonomije 20. stoljeća, najpoznatijeg po svom pionirskom radu iz oblasti inovacija i poduzetništva u kontekstu kapitalističke ekonomije. On je tvorac famozne sintagme ‘kreativna destrukcija’, koja opisuje kapitalistički rast kao neprekidno ubijanje zastarjelih i potrošenih načina poslovanja od strane novih. Iako se on generalno ne smatra […]

Read More

Coase, Ronald (1910.-2013.)

Autor: Douglas MacKenzie Ronald H. Coase je dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju  sa Sveučilišta u Chicagu. Coase je rođen u Engleskoj i studirao je trgovinu na London School of Economics. Coaseovi primarni doprinosi ekonomiji proizašli su iz njegovog rada na sučelju između prava i ekonomije i njegovog naglaska na transakcijskim troškovima. Godine 1937. Coase je […]

Read More