Archives

Vanjska politika

Autori: Ted Galen Carpenter i Malou Innocent                  Tokom prvih 150 godina američke nezavisnosi njeni politički lideri i građani težili su držati zemlju van oružanih sukoba koji nisu imali direktni utjecaj na sigurnost same nacije. Dva posebna slučaja – Britansko-američki rat s početkom 1812. godine i Meksičko-američki rat – predstavljaju značajnije konflikte koji su po […]

Read More

Socijalna zaštita

Autor: Brink Lindsey Socijalna zaštita, koja je također poznata i kao socijalno osiguranje, odnosi se na široki spektar državnih politika koje su dizajnirane isključivo za preraspodjelu dohotka. Takve politike se uopšteno opravdavaju kao kolektivna zaštita protiv različitih životnih opasnosti, uključujući bolesti, starost, invaliditet, nezaposlenost i siromaštvo. U većini današnjih država, socijalne sigurnosti posebno se odnosi […]

Read More

Slobodna trgovina

Autor: Daniel t. Griswold Slobodna trgovina podrazumijeva razmjenu roba i usluga preko međunarodnih granica, nesputanu državnim carinama, kvotama ili drugim ograničenjima. Otkako je Adam Smith objavio djelo “Bogatstvo naroda” 1776. godine, rasprava o slobodnoj trgovini predstavljala je jednu od glavnih bojišnica u široj kontroverzi oko ekonomskih sloboda. Slobodna trgovina bitna je komponenta globalizacije, koja uključuje […]

Read More

Sloboda govora

Autor:  Stephen Davies Nastanak slobode govora kao suštinske vrijednosti zapadne civilizacije neodvojiv je od pojave individualne vjerske slobode u 17. i 18. stoljeću. Naraštajima poslije reformacije iz 16. stoljeća, vjerski rat, međusobna bratoubilaštvo, mučenja, mržnja i represija su derale tkivo europskog društva. Potrebe civilnog i političkog društva sve su više izgledale nespojive s pokušajem prisiljavanja […]

Read More

Sindikati

Autor: Charles Baird                                                            Sloboda udruživanja je osnovni libertarijanski princip na kojem počiva legitimitet sindikata. Sloboda udruživanja osigurava da svaka osoba ima prirodno pravo da se udruži sa bilo kojom drugom osobom ili grupom za bilo koju svrhu, sve dok je to udruživanje bazirano na slobodnoj volji i dok ne narušava prirodna prava trećih strana. […]

Read More

Porezno natjecanje

Autor: Daniel J. Mitchell Globalizacija je znatno smanjila troškove prekogranične gospodarske aktivnosti. Ovo smanjenje troškova odgovorno je za veliko povećanje u svjetskoj trgovini i dramatično širenje međunarodnih tokova kapitala. Ta su kretanja uvelike donijela korist potrošačima i globalnoj globalnoj ekonomiji, ali su također donijela značajne neizravne prednosti. Vlade, na primjer, sada se moraju natjecati za […]

Read More

Podjela rada

Auto:r Tyler Cowen Pojam podjele rada u središtu je klasičnog liberalizma i teorije tržišne ekonomije. Podjela rada odnosi se na situaciju koja nastaje kada različiti pojedinci obavljaju različite zadatke, a zatim međusobno trguju kako bi dobili ono što žele. Umjesto da Johna uzgaja vlastitu hranu i bude njegov vlastiti liječnik, Ivan, koji je prvenstveno farmer, […]

Read More

Oporezivanje

Autor: Richard E. Wagner Iznad ulaza u sjedište američke porezne uprave na Constitution Aveniji urezan je citat Oliver Wendell Holmes-a: „Oporezivanje je cijena koju plaćamo za civilizaciju“. Jasno je da je vlada postavila upravo taj citat kako bi ukazala da njeni građani trebaju biti zadovoljni visinom poreza koje plaćaju. Međutim, nije lako odrediti tačnost ili […]

Read More

Obrazovanje

Autor:  Andrew Coulson Učenici uče vještine, vrijednosti, znanje i običaje. Preferencije koje se odnose na željeni sadržaj i ishode obrazovanja variraju od obitelji do obitelji, iako postoje područja značajnog konsenzusa. Državno školovanje financirano iz poreza trenutačno prevladava u industrijaliziranim zemljama, s razinom vlasti na kojoj. Od osnivanja suvremenih državnih školskih sustava sredinom i krajem 19. […]

Read More

Korupcija

Autor:  John Samples Oxford English Dictionary definira glagol korumpirati kao pretvoriti u nezdravo,  nečisto stanje; uzrokovati da se ‘pokvari’; u javnom životu, korumpirati znači uništiti ili izopačiti integritet ili kredibilitet (osobe) u obavljanju dužnosti; potaknuti da se djeluje nepošteno ili neprimjereno. Ova definicija je dobro poznata i problematična za slobodu, iu tom kontekstu ideja korupcije […]

Read More